Beskrivelse

For Køge Kyst udfører små renovering af den befærdede Ivar Huitfeldts Vej, der løber langs banen og afgrænser byen mod syd. Renoveringen af den 800 meter lange vejstrækning er en naturlig fortsættelse af den forskønnelse, der er sket i området i det senere år. Vejarbejdet omfatter bl.a. ændring af kantstensforløb, sætning af brosten, opsætning og nedtagning af skilte, etablering af nyt helleanlæg, udlægning af asfalt og afmærkning af kørebane. Projektet kører over 3 måneder frem til juni måned 2021. Vi skal i hele perioden holde strækningen åben for trafik, og det indebærer, at en del af arbejdet vil skulle udføres i stille perioder.

Se også Rådhusstræde 

Se også Parkprojekt ved Ågrunden

Se også Køge Bio – kloak

Se også Køge bio – torv/stræde

Landskabsarkitekt: Sweco

Bygherre: Køge Kyst

Udførelsesår:2021

Sted: Køge

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum:  800.000 kr. ekskl. moms