Lokal afledning af regnvand

LAR-projekter bliver nærværende for de fleste, når vi oplever ekstremregn og oversvømmelser, hvor kloakkerne ikke kan kapere de store mænger vand på kort tid. Derfor bliver der tænkt kreativt med klimatilpasning i stort set alle renoveringsprojekter i byerne. MøllerLøkkegaards indsats mod klimaændringerne kommer til udtryk med både kloakseparering, faskiner og forsinkelsesbassiner, gårdsaneringer og gader hvor regnvandet løber på overfladen til regnvandsbede, parkeringsarealer med belægninger, der tillader vandet at sive ned og smukke grønne tage.

Kontakt os og hør mere om de mange spændende løsninger, hvor vi har medvirket til et bedre klima. Ring direkte til Søren Løkkegaard på tlf. 27 84 56 08, eller send os en e-mail.

Se løste projekter – LAR