Beskrivelse

”Strædet Køge” er Køges nye indkøbsstrøg syd for Køge Station. Området består af Rådhusstræde med slipper, betegnelsen for en række små sidegader, og huser omkring 40 butikker, caféer og restauranter. Hele Rådhusstræde og slipper skal fra oktober 2019 have udskiftet de eksisterende store betonfliser med en granitbelægning af brosten. I de primære gangarealer bliver brostenene jetbrændte med en jævn fodgængervenlig overflade, mens der langs bygningerne anvendes slidte brosten for at understrege sammenhængen med middelalderbyen. Alt inventar skal naturligvis fjernes og genetableres, og det hele skal ske under størst muligt hensyn til de berørte butiksejere og den travle julehandel. Arbejdet løber frem til juni måned 2021, og billeder vil blive opdateret løbende.

Rådhusstræde ligger i øvrigt i forlængelse af Køge Bio – Torv/Stræde, hvor vi i 2017 udførte belægninger, bl.a. med chaussesten i bueforband.

Bygherre: Agat ejendomme

Ingeniør: Rambøll

Arkitekt: Arkitekt Kristine Jensens tegnestue

Udførelsesår: 2019-2021

Sted: Rådhusstrædet Køge

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: 15.000.000 kr. ekskl. moms.