Vores virksomhed bygger på et solidt fundament og nogle stærke værdier

MøllerLøkkegaard er din seriøse samarbejdspartner inden for alle typer af anlægsarbejde – i hoved-, fag- og underentreprise. Uanset om du er landskabsarkitekt, ingeniør, offentlig eller privat virksomhed.

Med seriøs mener vi:

 • Rådgivning allerede i tilbudsfasen kan give gode alternativer
 • Fast entrepriseleder der følger opgaven helt til dørs
 • Flad organisation med klare beføjelser giver hurtige beslutninger
 • Dialog, nærvær og stor fleksibilitet er vores kendetegn
 • Vi vender altid tilbage til vores kunder samme dag
 • Vi holder, hvad vi lover – også den aftalte tid og pris
 • Kvalitetssikring og økonomi med stor gennemsigtighed
 • Arbejder som minimum i henhold til Normer for Anlægsarbejde
 • Medlem af Danske Anlægsgartnere og garantiordning
 • Vi er autoriserede kloakmestre
 • Vi er økonomisk solide – og er her også i morgen

 

Vi glæder os til at tale seriøst anlægsarbejde med dig!

 

Arbejdets kvalitet

MøllerLøkkegaards arbejde og kvalitet udføres som minimum i henhold til Normer og Vejledning for Anlægsgartnerarbejde (forkortet NOVA), som er udarbejdet af Danske Anlægsgartnere. NOVA beskriver, hvad faget betragter som fagmæssig korrekt anlægsgartnerarbejde og danner et udgangspunkt for vores arbejde, når der ikke foreligger særlige aftaler om, hvordan arbejdet skal udføres.

 

Kvalitetssikring

MøllerLøkkegaard anvender ”Plan for kvalitet”, som er et koncept for kvalitetsstyring fra Danske Anlægsgartnere. Konceptet bygger på branchens erfaringer fra de sidste femten år og tager udgangspunkt i By- og Boligministeriets bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder.

 

Garanti og ankenævn

MøllerLøkkegaard er medlem af brancheforeningen Danske Anlægsgartnere med garantiordning. Det betyder, at virksomheden er fagligt velfunderet og forpligtet til af arbejde efter fagets normer. Garantiordningen sikrer, at klager kan afprøves ved et uvildigt ankenævn.

 

Miljø

Det er MøllerLøkkegaards miljøpolitik, at virksomhedens aktiviteter gennemføres med den mindst mulige belastning af det ydre miljø under hensyntagen til de tekniske og økonomiske muligheder. Vi forpligter os desuden til at overholde gældende miljølovgivning og myndighedskrav. Vi lægger vægt på medarbejderinddragelse og informerer alle medarbejdere om virksomhedens hensigter på miljøområdet og betydningen for den enkelte medarbejder, hver gang der sker ændringer.

 

Arbejdsmiljø

At sikre et godt arbejdsmiljø er for MøllerLøkkegaard et meget vigtigt område. Vi sikrer det bl.a. ved at have en god kontakt i hverdagen mellem ledere og medarbejdere. Mindst en gang om året udfører vi en arbejdsmiljødrøftelse, hvor alle ansatte deltager, og hvor det seneste års samarbejde tages op. Drøftelsens formål er at se på, hvordan det står til med arbejdsmiljøet i virksomheden, og hvilke udfordringer vi står over for. Derudover udfører vi Arbejdspladsvurdering (APV) og arbejdspladsbrugsanvisninger, som er med til at forebygge arbejdsmiljøproblemer.

 

Uddannelse

Det er MøllerLøkkegaards mål, at vi bidrager til branchen med dygtige og faglærte medarbejdere. At vi uddanner mindst en elev pr. år, og at der er uddannelsesplaner for alle medarbejdere, så der er mulighed for at blive faglært anlægsgartner eller at erhverve sig specifik viden på enkelte områder.

 

Overenskomst

Via vores medlemskab af Danske Anlægsgartnere har vi overenskomst med Fagligt Fælles Forbund 3F.

 

God kommunikation

Ligesom vi vægter dialogen med vores kunder højt, gør vi meget ud af, at vores medarbejdere altid føler sig klædt på til opgaven og velorienteret om, hvad der sker i virksomheden. Vi holder medarbejdermøder og sociale arrangementer hver måned, vi udsender et internt nyhedsbrev, og så kan medarbejderne altid hente alle relevante informationer på vores intranet.