Beskrivelse

Parkprojektet var en  færdiggørelse af området mellem Køge Å og et nyt lejlighedskompleks. Det offentlige parkanlæg er anlagt med græs fra boligernes gavle og ned til åen. Nogle træer er bevaret, og der er suppleret med nye træer og buske. Langs åens græsbeklædte skråninger er der etableret plinte med mulighed for at tage ophold og nyde den smukke udsigt. Parken er forsynet med en gennemgående asfalteret gang- og cykelsti fra Fændediget til den hvide bro. Anlægsarbejdet omfattede også klimasikring mod skybrud, idet terrænet er ændret, så regnvandet kan ledes fra en nærliggende vej til Køge Å.

Kun kort gågang fra Å-grunden kan man også se:

Rådhusstrædet Køge

Køge bio – Torv/stræde

Køge bio – Kloak

Bygherre: Køge Kyst

Ingeniør: Sweco

Landskabsarkitekt: Årstiderne Arkitekter

Udførelsesår: 2021

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: 1.400.000 kr. ekskl. moms.