Vi har skrevet kontrakt på udførsel af græs og beplantning på Copenhagen Markets med KPC BYG A/S som er totalentreprenør på sagen.

Vi skal så græs på ca. 38.000 m2. En stor del af det er på stejle skråninger og udføres ved sprøjtesåning.

Derudover skal vi plante trægrupper og lav tæt beplantning omkring nogle vandhuller. Vandhullerne har der været specielt opmærksomhed på, pga. en sjælden padde, der i byggeperioden er blevet flyttet til et andet vandhul og som skal flyttes tilbage, når vi har etableret beplantningen.

Vi går i gang med opgaven her til efteråret.