FRA DAGENS BYGGERI 16. OKTOBER  NEDBRYDNING, KNUSNING & SORTERING TEMA

Fremtidens Gårdhave anvender første danske betonstøbning med tilslag af 100 procent genbrugsmaterialer.

Bygge- og anlægsbranchen er i gang med at omstille sig til at bygge mere bæredygtigt for at levere
til klimamålene. Fremstillingen af cement og beton er noget, der belaster meget i CO2-regnskabet,
så det er også her, der er mest at hente.

Det mener man hos MøllerLøkkegaard. Anlægsgartneren fra Ringsted står bag landets første støbning med en ekstra aggressiv beton
med 100 procent tilslag af genbrugsmaterialer til en blivende konstruktion i terræn. Det glæder indehaver Anders Møller:
Vi skal både spare på de knapperessourcer, genanvende mere og forurene mindre med fossile brændstoffer. Det er mange ting
på en gang, men vi gør vores ihærdige forsøg på at være foregangsmænd. For udfor støbningen er der gået en lang række test og mange be-regninger for at komme frem til de mest bæredygtige løsninger.
De høje standarder for klimaet er her sat af Københavns Kommune, der er bygherre på projektet Fremtidens Gårdhave, der ligger på
Straussvej i København. Tilslagsmaterialet, der tilsættes den nye beton, består af genanvendt beton, der er knust. Betonen
er fremstillet af Unicon efter en recept, så den lever op til de gældende kvalitets standarder. Tests er
foretaget af Pelcon, et laboratorie med speciale i prøvning og analyse af tilslag og beton. Klimakrav med fordele
MøllerLøkkegaard er hovedentreprenør på anlægsentreprisen, som omfatter alt fra rydning, ny kloakering og lokal afledning af regnvand
til finish med beplantning og inventar.

Den 3250 kvadratmeter store gårdhave, tegnet af landskabsarkitekt BOGL, vil kunne inddæmme
en 100-årshændelse, men regnvandet skal ikke bare håndteres. Det skal bruges aktivt til at forskønne og bidrage til leg og
rekreation. Gårdanlægget får en gennemgående kanal med kanter
støbt i beton, og langs kanalen bliver der anlagt større og mindre haverum, så det er muligt at nyde vandet fra kanter og brinker. Van-detvil endda blive renset løbende, så de vandglade får mulighed for at soppe.
Betonen ankommer desuden i en betonbil, der kører på biobrændsel.
Inde på pladsen er der også krav om, at alle de små maskiner kører på el, og store maskiner kører på biobrændsel. Selv om
det har krævet en hel del investeringer og omstillinger for MøllerLøkkegaard, er Anders Møller ikke
i tvivl om, at det er fremtiden.- Det gavner ikke bare CO2-regnskabet,det er også vældig populært
blandt beboerne, at vi både oser og støjer mindre lige uden for deres vinduer, fortæller han.