Beskrivelse

Gårdrenovering på Østerbro for Københavns Kommune med start i november 2018. Gården er på 1.850 m², og rundt om er der ikke færre end 9 ejer- og andelsforeninger, der alle anvender gården. En spændende og logistisk meget krævende opgave, idet al adgang til gården sker gennem en ca. 135 cm bred dør. Projektet omfatter renovering og nyetablering af kloak. Herudover skal gården forskønnes med nye belægninger, højbede og nyt inventar, samt nye græs- og plantearealer. Der skal også etableres nye cykel- og affaldsindhegninger, pergolaer, opholdspladser og aktivitetsområder. I hele designdelen er indtænkt lokal regnvandshåndtering, der opsamler punktvis regnvand fra tag, belægningsflader og vandrender samt permeable overflader med grus, græs, plantebede og regnbede. Sagen er endnu ikke afsluttet og billeder vil blive opdateret løbende.

Bygherre: Københavns Kommune

Udførelsesår: 2019

Landskabsarkitekt: Niels Lützen Arkitekter

Sted: Østerbro

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: 2.546.000kr. ekskl. moms