Beskrivelse

Etablering af køre- og gangareal fra parkeringsplads til våbenhuset i Tystrup Kirke.

Belægninger er udført i materialerne granit-fliser med granit-kantsten og chaussé-stenbånd.

Bygherre:  Tystrup Kirke

Udførelsesår: 2016

Sted: Tystrup

Entrepriseform: Fagentreprise

Entreprisesum: 270.000 kr.