Beskrivelse

Mellem nogle af de nyopførte byggerier i Ørestad ligger Tværveje TO1-TO4. Under vejene har vi gravet kassetter ned og etableret kloak, så vandet kan samles i de underliggende tanke og plastkassetter for til sidst at blive ført ud i Ørestads vandkanaler. Vejene er blevet asfalteret, vi har etableret bede med kanter af cortenstål og anlagt p-båse i chaussesten. I bedene er nedlagt rodvenligt bærelag i form af kassetter, så de nye vejtræer trives.

Bygherre: By og Havn

Udførelsesår: 2018/2019

Landskabsarktitekt: Danielsen Urban Landscape

Sted: Ørestad

Entrepriseform: Underentreprise 

Entreprisesum: 4.000.000,00 kr. ekskl. moms.