Beskrivelse

I forbindelse med ombygning og renovering af skolen, står MøllerLøkkegaard for udearealerne. Opgaven indeholder bl.a. levering og opsætning af tramboliner, termoplastløbebane, nye asfalt og flisebelægninger, græs og plantearbejder.

Sagsadresse: Sværdborgvej 7-9, 4750 Lundby

Bygherre: Vordingborg Kommune

Landskabsarkitekt: CASA Arkitekter A/S

Udførselsår: 2015/2016

Entrepriseform: Fagentreprise

Entreprisebeløb: 765.779,00 kr. ekskl. moms