Beskrivelse

Sandkaj ligger i Århusgadekvarteret, som er Københavns nye havnekvarter i Nordhavnen, og her er opført en 5-etagers karrebygning med 91 lejligheder. På vandsiden af facaden ligger et stort promenaderum, hvor vi har etableret belægning og plantekasser. I karréens indre er der indrettet en frodig oase, der indbyder til ophold og leg for beboerne. Her har vi etableret alt fra belægninger til rullegræs, beplantning og inventar. Cykelparkering er etableret under et trappe- og terrasseanlæg, og vi har lavet plantekasser og beplantet en taghave.