Beskrivelse

Lukning af eksisterende og etablering af ny indgang, trapper, opstilling af statue og kampestensmur.

Bygherre: Slots- og Kulturstyrelsen

Landskabsarkitekt: Slots- og Kulturstyrelsen

Udførelsesår: 2015

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: 550.000 kr.