Beskrivelse

Anlægsarbejder ved ny køkkenbygning: afvanding, jordarbejder, belægninger, jernkanter og in situstøbt støttemur.

Bygherre: Slots- og Kulturstyrelsen

Landskabsarkitekt: Slots- og Kulturstyrelsen

Udførelsesår: 2016

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: 289.000 kr.