Beskrivelse

Byudviklingsprojekt med etablering af et nyt signalreguleret T-kryds, hvor en nuværende overkørsel fjernes, og en midterhelle afbrydes. I forbindelse med arbejdets udførelse skal vi opretholde trafikken i begge retninger med dertil hørende koordinering, afspærring og midlertidig signalregulering. MøllerLøkkegaard står desuden for koordineringen af alle aftaler, der indgås med ledningsejerne. Ved etablering af det nye signalanlæg skal vi varetage gravearbejdet, lægning af trækrør og kabelblokke, digital indmåling og koordinering med den valgte signalleverandør, bygherre og byggeledelsen. Vi står desuden for at fjerne de eksisterende lysmaster, men først når den nye gadebelysning er etableret og sat i drift. Ved installation af belysningsmateriellet skal vi varetage gravearbejdet, optagning og bortskaffelse af fundamenter, lægning af trækrør og kabelblokke, digital indmåling og koordinering med den valgte belysningsleverandør, bygherre og byggeledelsen.

 

Bygherre: Proximus

Rådgiver: Via Trafik

Udførelsesår: 2020/2021

Sted: Køgevej, Roskilde

Entrepriseform: Fagentreprise

Entreprisesum: 1.550.000 kr. ekskl. moms