Beskrivelse

Via et byfornyelsesprojekt har Klintholm Havn udviklet sig fra industrihavn til kystturismeby. Det er sket som den del af ”Stedet tæller”, som er betegnelsen for en række projekter med støtte fra Realdania. Vi har anlagt et nyt bytorv og en havnetrappe, som giver mulighed for ophold, pause og udsigt til både strand og vand. Et kvalitetsløft, der gør byen mere attraktiv for borgere, turister og besøgende på Møn.

Landskabsarkitekt: Landskabsarkitekt MDL

Bygherre: Vordingborg Kommune

Udførelsesår: 2018

Sted: Møn

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: 3.000.000 kr. ekskl. moms