Beskrivelse

Hellerup Hus 2900 er en ejendom med boliger lige midt i Hellerup. Den nye boligbebyggelse er koblet på en ældre erhvervsejendom, så der nu dannes en stor lukket gård, som bliver i førstesalshøjde. Som så mange andre steder i København skal pladsen udnyttes optimalt, så gårdrummet udføres ovenpå et parkeringsdæk med adgang via en trappe. Gården bliver anlagt med fliser i gang- og opholdsarealer, og i bedene vil beplantningerne bestå af hække, stauder, bunddække, klatreplanter og træer. Gårdrummet vil også blive forsynet med bl.a. bænke, som indbyder til at tage ophold. Det hele står færdig i forsommeren 2021. Billeder vil løbende blive opdateret.

Bygherre: Dades

Totalentreprenør: KPC byg

Arkitekter: Thing Brandt Landskab

Udførelses år: 2020/2021

Sted: Strandvejen 104, 2900 Hellerup

Entrepriseform: Underentreprise

Entreprisesum: 2.000.000 kr. ekskl. moms.