Beskrivelse

Hellerup Hus 2900 er en ejendom med boliger lige midt i Hellerup. Den nye boligbebyggelse er koblet på en ældre erhvervsejendom, så der nu dannes en stor lukket gård i førstesalshøjde. Som så mange andre steder i København skal pladsen udnyttes optimalt, så gårdrummet er udført ovenpå et parkeringsdæk med adgang via en trappe. Gården bliver anlagt med fliser i gang- og opholdsarealer, og i bedene er der plantet hække, stauder, bunddække, klatreplanter og træer. Gårdrummet er også velforsynet med bl.a. borde og bænke, som indbyder til at tage ophold.

Bygherre: Dades

Totalentreprenør: KPC byg

Arkitekter: Thing Brandt Landskab

Udførelses år: 2020/2021

Sted: Strandvejen 104, 2900 Hellerup

Entrepriseform: Underentreprise

Entreprisesum: 2.000.000 kr. ekskl. moms.