Beskrivelse

Formeriet er et boligbyggeri med 70 boliger, der er opført i Sydhavnen i København. MøllerLøkkegaard har udført terræn- og gartnerentreprisen.

Opgaven indeholdt blandt andet bærelagsopbygning, cykel- og affaldsskure, betonklinker og støttemure i L-elementer.

Bygherre: Teglholm Park P/S

Landskabsarkitekt: DesignGroup Architects A/S

Ingeniør: Sweco Danmark A/S

Sted: København

Udførelsesår: 2017

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: 5.235.000 kr.