Beskrivelse

I Valby har vi anlagt en stiforbindelse for Områdefornyelsen Folehavekvarteret. Stien forbinder vejene Kirsebærhaven og Frugthaven og åbner for en ny plads mellem Margrethekirken og en eksisterende legeplads og boldområde. Projektet består af en gangsti inddelt i tre zoner med hver sin funktion; forpladsen, gården og haven. Vores opgave har bestået i træfældning, etablering af sti og belægningsarbejder. Hertil beplantning og opsætning af inventar.

Bygherre: Områdefornyelsen Folehavekvarteret

Arkitekt: Platant

Udførelsesår: 2020

Sted: Valby

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: 526.000 kr. ekskl. moms.