Beskrivelse

I forbindelse med etablering af Nordeuropas største engros markedsplads for frugt/grønt og blomster/tilbehør, har MøllerLøkkegaard etableret beplantning og græs. En del af de 45.000 m2 græs er blevet udført på skråninger ved sprøjtesåning.

Sagsadresse: Litauen Alle, Tåstrup

Landskabsarkitekt: Thing & Brandt Landskab

Udførselsår: 2014/2015

Entreprisebeløb: 337.500,00 kr. ekskl. moms

Entrepriseform: Underentreprise til KPC BYG A/S