Der bygges på livet løs i København, og for hver ny boligblok, skal der etableres adgangsveje, forhaver og fællesarealer, ofte som taghaver over parkeringskælder. Vi har været med på en pæn del af opgaverne. Nogle af de seneste er:

– Amager Strandvej 20-26
– Strandhaverne (VABS)
– Karré K på Sluseholmen
– Karré M og QN på Sluseholmen
– Sadolin Have, Amager
– Ressourcerækkerne i Ørestad
– Tværveje TO1-TO4 i Ørestad

Mange af vores folk har været beskæftiget med dette hele året, og vi har flere boligområder i ordrebogen, så arbejdet fortsætter hen over vinteren.