I forbindelse med Banedanmarks nye signalanlæg til styring af hele landets samlede banenetværk skal MøllerLøkkegaard stå for udførsel af belægninger, beplantninger, græs og inventar. Bygningen er placeret øverst i et hævet terræn, der falder mod alle sider af grunden.