Beskrivelse

I forbindelse med åbning af Nimbs nye restaurant “Gemyse”, har MøllerLøkkegaard udført det nye haveanlæg. Projektet omfatter rydning af eksisterende belægninger og støttemure samt afrømning af jord og bærelag. Vi har udført kloakarbejde i terræn, lagt nye teglklinker og sat stålkanter, ligesom vi har stået for beplantning og opsætning af inventar.

Bygherre: Tivoli

Landskabsarkitekt: Niels Lützen landskabsarkitekter

Sted: København

Udførelsesår: 2017

Entrepriseform: Fagentreprise

Entreprisesum: 805.000 kr.