Beskrivelse

I Tivoli var vi med til at etablere den nye forlystelse Tik Tak, som erstatter Snurretoppen efter 29 år. Vi har stået for en del af rydning, kloak- og betonarbejder samt belægning og muldarbejder. Opgaven er designet af Tivolis egne ingeniører og arkitekter.

Udførelsesår: 2017-2018

Sted: København

Entrepriseform: Fagentreprise

Entreprisesum: 1.500.000 kr. ekskl. moms