Beskrivelse

I forbindelse med Banedanmarks nye signalanlæg til styring af hele landets samlede banenetværk skal MøllerLøkkegaard skal stå for udførsel af belægninger, beplantninger, græs og inventar. Bygningen er placeret øverst i et hævet terræn, der falder mod alle sider af grunden.

Sagsadresse: Kalvebod Brygge, 1560 København V

Bygherre: Banedanmark

Landskabsarkitekt: Atkins Danmark A/S

Udførselsår: 2015

Entrepriseform: Underentreprise til KPC BYG A/S

Entreprisebeløb: 1.368.198,00 kr. ekskl.moms