Beskrivelse

For Københavns Kommune har vi afsluttet en totalrenovering af gårdhave, ny kloak, LAR og sokkelisolering. Renoveringen af gården omfatter Nedrivning af eksisterende bygninger, skure og halvtage samt rydning. Eventuelt deponering af eksisterende belægninger og inventar. Desuden omfatter arbejdet etablering af nye belægninger, nye græs- og plantearealer, nye cykel- og affaldsskure, opholdspladser og aktivitetsområder med nyt inventar, som sandkasser og legehus.

Projektet indeholder lokal regnvandshåndtering. Der etableres punktvis opsamling af regnvand fra tag og belægningsflader, og vandet ledes via vandrender til regnbede.

Bygherre: Københavns Kommune

Landskabsarkitekt: Niels Lützen Landskabsarkitekter

Ingeniør: TOC Kompany v/ Lars Knudsen

Sted: Brønshøj

Udførelsesår: 2017

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: 2.657.407 kr.