Beskrivelse

I indre by i København har vi renoveret grusstier og etableret en belægning med chaussesten i påfuglemønster i Kongens Have. Alle grusstierne er omhyggeligt renoveret med respekt for de gamle bevaringsværdige træer.

Bygherre: Slots- og Kulturstyrelsen

Arkitekt: Slots- og Kulturstyrelsen

Udførelsesår: 2019

Sted: Kongens Have

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: 550.000 kr. ekskl. moms.