Beskrivelse

Legepladsen og skolegården på Skolen på La Cours Vej har gennemgået en omfattende renovering med klimasikring. Ét af hovedelementerne er et nyt skybrudsanlæg, der kan håndtere 1.200 kubikmeter vand. Anlægget er indbygget og kan opsamle vand fra flere nedsænkede arealer. Fx vil vand, der samler sig ved en tribune med sceneanlæg, langsomt sive til nedgravede faskiner. På andre arealer bliver overfladevandet ledt via terræn til riste og grøfter. En spændende nyskabelse er en lang grøft, hvori der er små bakker belagt med legeasfalt og monteret med trædestubbe, træbroer og balancebomme. Så kan grøften også passeres, når den er fyldt med vand, før det siver ned i en faskine. På legepladsen er anlagt en række kanter og trapper til leg og ophold. En vandrende med en vandpost, som børnene selv kan aktivere, er vældig populær. Området er desuden beplantet med et væld af forskellige buske og træer.

Bygherre: Frederiksberg Kommune

Arkitekt: Niels Lützen Landskabsarkitekter

Rådgivende ingeniører: Moe

Udførelsesår: 2019-2020

Sted: Nyelandsvej/Emil Chr. Hansens Vej/La Cours Vej- Frederiksberg

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: 8.300.000 kr. ekskl. moms.