Beskrivelse

RUC blev grundlagt i 1972, og er i årenes løb vokset med knopskydninger på det 80.000 m² store Campusområde. For at modernisere området og sikre en god udvikling i de kommende år har Bygningsstyrelsen og RUC udarbejdet en Helhedsplan. Her er der bl.a. lagt vægt på at sikre et sammenhængende forløb – Campusstrøget – som skal være et genkendeligt og identitetsskabende element på campus med torve, pladser og grønne rum. Helhedsplanen omfatter en række områdeplaner, hvor Etape C er området med bl.a. hovedkantine, storkøkken og renovationsområde, så der skal være mulighed for færdsel under hele arbejdet. Foruden nye belægninger omfatter opgaven opdatering af beplantning og inventar samt ny belysning i hele området. Inventar og fliser skal i videst muligt omfang genbruges, og for en bedre biodiversitet bliver mange af de klippede græsplæner lagt om til engarealer med vilde blomster. Vi udfører opgaven i totalentreprise med gode samarbejdspartnere.

Se også RUC Etape A

Totalentreprenør: MøllerLøkkegaard A/S

Bygherre: RUC, Roskilde Universitet

Arkitekt: Opland Landskabsarkitekter

Udførelsesår: 2021

Sted: Roskilde

Entrepriseform: Totalentreprise

Entreprisesum: 11.000.000 kr. ekskl. moms.