Beskrivelse

Sagsadresse: Havneholmen, København

Bygherre: Skanska Øresund A/S

Landskabsarkitekt: Bisgaard Landskabsarkitekter

Udførselsår: 2016

Entrepriseform: KPC A/S

Entreprisesum: 2.350.000 kr.