Beskrivelse

MøllerLøkkegaard har udført en ny sceneplads på Kronborg Slot.

Entreprisen har omfattet rydning, terrænregulering, belægningsarbejde og græssåning.

Projektets formål har været at etablere en plads med mulighed for at opstille en stor scene ud i voldgraven og med en tilhørende tribune på land. Scenen skal fortrinsvis benyttes til opførelse af forestillinger om Shakespeares Hamlet i juli og august måned.

Pladsen vil også give mulighed for at afholde ridderturneringer og andre arrangementer.

Bygherre: Slots- og Kulturstyrelsen

Landskabsarkitekt: Slots- og Kulturstyrelsen

Sted: Helsingør

Udførelsesår:  2016

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: 750.000 kr.