Beskrivelse

På Sluseholmen i Sydhavnen har vi for KPC udført gartner- og belægningsarbejder på Kastanjeholm og Hasselholm, projektnavn Karré QN og M. Hasselholm blev færdig i januar og Kastanjeholm i april 2019. Der er etableret belægninger og trapper, opsat cykelskure, bænke og højbede samt plantet træer og udlagt rullegræs. Hele gårdarealet er etableret ovenpå et parkeringsdæk, og imellem de to bygninger kommer der en sluse med vand.

Totalentreprenør: KPC

Udførelsesår: 2018/2019

Landskabsarktitekt: Aarstiderne Arkitekter

Sted: Sluseholmen

Entrepriseform: Underentreprise

Entreprisesum:  8.100.000 kr. ekskl. moms.