Beskrivelse

Fristatborg Gårdrum er afsluttet.

Se den store kontrast fra 1. og 2. billede.

Projektet består af en omlægning af et mindre gårdrum, herunder:

Rydning, jordarbejde og bærelag

Ny kloak

Klinkebefæstet område med plantebede langs facaden

To opholdspladser i chaussésten og hækplantning

Cykelparkering, hegn og gårdrumsinventar.

Bygherre: A/B Fristatborg

Landskabsarkitekt: OpLand

Sted: København N/V

Udførelsesår: 2017

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: 1.400.000 kr.