Beskrivelse

Fremtidens Gårdhave ved Askøgade.

Projektet er ét ud af tre demonstrationsprojekter i Fremtidens Gårdhaver med LAR – et studie igangsat af Københavns Kommune. Se også Fremtidens Gårdhave ved Straussvej

I hovedentreprise har vi udført en gårdsanering for Københavns Kommune. Gården er etableret, som et byfornyelses projekt og skal fremtidssikre den mod klimaforandringer. Projektet er på 4000 m2. Der er gået i dybden med omfattende LAR, samtidig med en respektfuld bevaring af de gamle træer. Gården vil fremover kunne håndtere store regnvandshændelser – op til det man teknisk kalder en 100-årshændelse.

Landskabsarkitekt:  Niels Lützen Arkitekter

Bygherre:  Københavns Kommune

Udførelsesår: 2018

Sted: Fremtidens Gårdhave

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: 8.800.000 kr. ekskl. moms