Beskrivelse

Tidligere husede grunden lige ud til damhussøen Damhus Tivoli. I dag er Damhus Tivoli lukket og der er bygget den nye bebyggelse Damhusparken, der består af townhouses og ejerlejligheder. Selve parken kommer til at bestå af en pur hæk der kommer til at danne ramme omkring bebyggelsen og de boliger der får terrasser. Selve parken bliver med en stor grøn plæne, samt stier der fører ned til Damhussøren og begrønnet med træer og buske. Der vil være fri adgang til området fra Damhushussøens stier.

Bygherre: Proximus

Totalentreprenør: : Gråkjær

Ingeniør: Hamiconsult Rådgivende ingeniør

Arkitekt: Gröning Arkitekter

Udførelsesår: 2019/2020

Sted: Rødovre

Entrepriseform: Underentreprise

Entreprisesum: 2.250.000 kr. ekskl. moms.