Beskrivelse

Denne nye spændende gårdhave er udført på dæk og har fået bede udført i organiske former. De er blevet beplantet med en fantasifuld sammensat beplantning af græsser og stauder, der tilsammen danner en rigtig flot sansehave. Over græsser og stauder rejser sig en blanding af solitært plantede træer bestående af sydbøg, røn, skovfyr og bærmispel. Imellem bedene er lagt  teglklinker, der vil tilføre et moderne udtryk til gårdanlægget. Gårdrummets skure vil med tiden blive dækket af smukke slyngende clematis.

Totalentreprenør: SG Totalenreprise A/S

Landskabsarkitekt: Mazu planning

Udførelsesår: 2020/2021

Sted: Frederiksberg

Entrepriseform: Underentreprise

Entreprisesum: 2.500.000 kr. ekskl. moms.