Beskrivelse

Vejprojektet på Bag Søndermarken er en del af Frederiksberg Kommunes skybrudprojekter. Der er tale om en forsinkelsesvej, der har til formål at opsamle og forsinke skybrudsvand fra området. I vejen er der nedlagt rør og regnvandskassetter, der fungerer som et forsinkelsesbassin, der kan rumme 400 m³ regnvand. Her vil vandet blive tilbageholdt og forsinket, så det aflaster kapaciteten i den eksisterende kloak. Afslutningsvis er hele vejen asfalteret, og vi har etableret parkeringspladser i begge sider. Der er desuden plantet træer, bl.a. et par træer, der markerer indgangen til Søndermarken.

Bygherre: Frederiksberg Kommune

Landskabsarkitekt: Niels Lützen Landskabsarkitekter

Udførelsesår: 2020/2021

Sted: Bag Søndermarken

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: 5.900.000 kr. ekskl. moms.