Beskrivelse

Renovering af sandstenstrappe og omgivelser ved Apistemplet i Frederiksberg Have.

Bygherre: Slots- og Kulturstyrelsen

Landskabsarkitekt: Slots- og Kulturstyrelsen

Udførelsesår: 2016

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: 150.000 kr.