Beskrivelse

I forbindelse med Alfa Lavals udvidelse af deres globale hovedsæde i Søborg, har MøllerLøkkegaard stået for færdiggørelsen af udearealerne. Vi overtog arealerne, som de henlå med byggepladsveje, og udførte terrænregulering til færdige koter på fremtidige belægnings- og muldarealer. Opgaven indeholdt bl.a. levering og opsætning af L-elementer som støttevæg, ca. 2.000 m² parkering med colocsten og asfaltveje.

Sagsadresse: Maskinvej 5, 2860 Søborg

Landskabsarkitekt: aarhus arkitekterne a/s

Ingeniør: Midtconsult

Udførselsår: 2015

Entrepriseform: Underentreprise for KPC BYG A/S

Entreprisebeløb: 1.609.866 kr.