Beskrivelse

For Københavns Kommune har vi udført gårdsanering i den private andelsboligforening AB Enghave Park, en boligkarré langs Enghavevej på Vesterbro. Projektet bestod af to entrepriser; dels en etablering af fælles gårdhave i ejendommen, dels en totalrenovering af ejendommens kloaksystem. Det 3.000 m² store gårdanlæg er blevet oprenset for forurenet jord og har fået lavet nye kloaker med LAR og regnvandsbede. Herefter er gården smukt indrettet med belægninger, beplantninger, cykelskure samt borde og bænke til glæde for beboerne.

Bygherre: AB Enghave Park og Københavns Kommune

Landskabsarkitekt: Niels Lützen Landskabsarkitekter

Ingeniør: Ari Byggerådgivning A/S

Udførelsesår: 2016

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: 10.000.000 kr.