I Solrød er vi lige startet op på jord og kloakarbejdet i forbindelse med etablering af en Lidl butik, oven på butikken bliver der etableret 26 boliger.
MøllerLøkkegaard står for at udføre udearealerne med parkering, torv, gangstier, græs og beplantning. Desuden en ny forbindelsesvej til Solrød Byvej.
I oktober og november udfører vi parkeringsplads, samt ny forbindelsesvej og kommer så tilbage til foråret og færdiggøre projektet med belægninger, beplantning og græs.