Beskrivelse

Her er der tænkt på miljøet, og en del af murstenene til byggeriet stammer fra Carlsberg Bryggerierne. I byggeriet af Ressourcerækkerne er tænkt i genanvendelse af byggematerialer, der kan spare miljøet for CO2 og nedsætte mængden af affald, der genereres under et byggeprojekt. I de omliggende arealer vil der blandt andet blive lagt belægninger og etableret støttemure, der giver et varieret terræn. Desuden står vi for opsætning af inventar som bl.a. renovationsskure og cykelstativer i terræn. Den grønne del af projektet indebærer at vi skal udlægge muld, plante træer samt etablere plantebede og grønne tage. Projektet er sat i gang i februar 2019, og billeder vil blive opdateret løbende.

Bygherre/Entreprenør: Nrep/ Arkitektgruppen/MOE

Arkitekt: Lendager Group

Udførelsesår: 2019

Sted: Ørestad

Entrepriseform: Underentreprise 

Entreprisesum:  3.200.000 kr. ekskl. moms.