Beskrivelse

På Sluseholmen i Sydhavnen har vi for KPC udført gartner- og belægningsarbejder på de to Karréer M og QN. Karré QN blev færdig i januar og Karré M i april. Der er etableret belægninger og trapper, opsat cykelskure, bænke og højbede samt plantet træer og udlagt rullegræs. Hele gårdarealet er etableret ovenpå et parkeringsdæk, og imellem de to bygninger kommer der en sluse med vand.

Totalentreprenør: KPC

Udførelsesår: 2018/2019

Landskabsarktitekt: Aarstiderne Arkitekter

Sted: Sluseholmen

Entrepriseform: Underentreprise

Entreprisesum:  8.100.000 kr. ekskl. moms.