Beskrivelse

Filadelfia Nybo er en udvidelse af Nybo og Filadelfias plan om at imødekomme efterspørgslen på rehabiliteringspladser til hjerneskadede. I forbindelse med den nye bygning skal området omkring Nybo forskønnes. Indgangspartiet til den eksisterende Nybo bygning får lagt en belægningssten i samme længderetning som bygningen, og foran indgangen lægges der fliser. I belægningen anlægges to store bede med en jernkant, hvori der står eksisterende træer. Fra hovedbygningens nye indgangsareal leder en sti om til haven, hvor der anlægges en nedsænket terrasse og et grusområde. Stien består af en teglklinke lagt i læggeretningen. Resterende areal anlægges med græs, og der suppleres med nye træer. På nordsiden af den nye bygning anlægges parkeringspladser med nye træer. Projektet står færdig i 2019, og billeder vil blive opdateret løbende.

Landskabsarkitekt: Birgitte Fink Landskabsarkitekt

Bygherre: Filadelfia

Udførelsesår: 2019

Sted: Filadelfia Nybo, Dianalund

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: 1.900.000 kr. ekskl. moms.