Anders Møller Jensen

Indehaver

Anders Møller Jensen har på trods af sin unge alder været igennem mange typer opgaver fra anlæg af private haver til styring af store millionprojekter udført i hovedentreprise.

Anders kan med sin faglige baggrund og erfaring hurtigt sætte sig ind i et projekt og få bemandet det med de rigtige folk og maskiner.

Kontaktoplysninger

E-mail: anders@anlaeg-ml.dk
Mobil:  28 71 82 54

Ansvarsområde

Projektledelse, produktion, bemanding og maskiner.

Uddannelse og erfaring

  • Indehaver af MøllerLøkkegaard A/S.

  • Projektleder Skælskør Anlægsgartnere A/S
  • Uddannet jordbrugsteknolog med speciale i Landskab og Anlæg
  • Udlært anlægsgartner hos Slagelse Haveservice

Udvalgte projekter fra bagkatalog

Projektleder Skælskør Anlægsgartnere.
Entreprise sum 2,3 mill. kr.
Udførelse af udearealer til nyt behandlingsafsnit.
Projektleder Skælskør Anlægsgartnere.
Entreprisesum 5,1 mill. kr.
Udførelse af ny hovedindgang i hovedentreprise.
Opsamlingsbassiner, kloak og beplantning.

Projektleder Skælskør Anlægsgartnere.
Entreprisesum 5,6 mill. kr.
Udførelse af indgang og parkeringsplads til ny akutmodtagelse samt gårdhave.

Søren Løkkegaard

Indehaver

Søren Løkkegaard har gennem 25 år oparbejdet en omfattende teknisk viden og erfaring med udførelse af anlægsopgaver, både på den praktiske og ledelsesmæssige side af skrivebordet.

Sørens store viden og personlighed er med til at skabe et godt samspil i hele projektfasen. Specielt i fasen fra tilbudsgivning til opstart kan Søren byde ind med løsninger, så projektets økonomiske rammer og funktioner forenes med slutbrugernes forventninger.

Kontaktoplysninger

E-mail: soren@anlaeg-ml.dk
Mobil:  27 84 56 08

Ansvarsområde

Salg og markedsføring, tilbudsberegning, projektgranskning.

Uddannelse og erfaring

  • Indehaver af MøllerLøkkegaard A/S.

  • Indehaver af anlægsgartnerfirmaet Søren Løkkegaard
  • Afdelingschef og indehaver hos OK Grøn Anlæg A/S (i dag OKNygaard A/S)
  • Anlægsgartnertekniker hos Anlægsgartnermester Heino Vistisen A/S
  • Uddannet anlægsgartnertekniker fra Jernbjerggård, Teknisk Skole Slagelse
  • Udlært anlægsgartner hos Anlægsgartnermester Heino Vistisen A/S

Udvalgte projekter fra bagkatalog

Afdelingschef og medindehaver OK grøn anlæg a/s.
Entreprisesum 20 mill. kr.
Udførelse af 100 hektar stor park med spændende biotoper, søer, stier udført af trædæk, boldbane og naturlegepladser.
Afdelingschef og indehaver OK grøn anlæg a/s
Entreprisesum 18,5 mill. kr.
Totalrenovering af den nedslidte Nørrebropark.
Den nye park indeholder mange spændende elementer som skateboardbane, vandleg og markedshaller.
Afdelingschef og indehaver OK grøn anlæg a/s
Entreprisesum 16 mill. kr.
Totalrenovering af boligområde, der bl.a. omfattede skure, belysning, parkeringspladser og grønne områder.